Kultuur

Junior- en Seniorkoor, Praatkoor, Redenaars, Skaak, Slagorkes, Vossie Christelike Jeugvereniging en Vossiepretklub

KULTUUR TOEKENNINGS

Punte word slegs toegeken vir items wat deur die skool ingeskryf is.  Items wat privaat ingeskryf is tel as Buite-skoolverband.

Binne skoolverband:       Kunswedstryd items.

Kore, Slagorkes, Kunswedstryd, en Praatkoor groepe

A1 punt
A+2 punte
A++3punte
A+++4 punte

Trofeewenners: in ooreenstemming met simbool op sertifikaat 5 punte

Afdelingswenners: in ooreenstemming met simbool op sertifikaat 6 punte

Jaarliks:

Totaal 7            –           Meriete kleure

Totaal 14           –           Prestasie kleure

Totaal 21           –           Erekleure

Punte verval jaarliks, dit word m.a.w. nie oorgedra nie.

Elke item-tipe word as een getel bv. Afrikaanse voordrag / sang.

Slegs die hoogste toekenning in elke afdeling word in aanmerking geneem vir punte.

Sertifikate en Diplomas word gestempel en agterop geteken sodra punte toegeken word.

Meriete kleure

Skaak               :           Liga-wenners

Redekuns         :           Deelname aan ATKV en kwalifiseer vir

                                    Oos-Gautengspan

Prestasie kleure

Redekuns         :           Plek behaal by ATKV

Skaak               :           Oos-Gautengspan en Deelname aan S.A.’s

                                    3de benoeming van meriete toekenning

Erekleure

Skaak               :           3 keer prestasie toekenning, d.w.s. 3 keer

                                    Provinsiale span

Redekuns         :           ATKV-Wenner

Buite skoolverband Slegs kultuurverenigings by wie die skool geaffilieer is, se prestasies word erken.  Inskrywings word deur die skool gedoen en erkenning geskied soos met binne-skoolverband.